Slavnostní otevření a žehnání kaple sv. Anny

Datum: 30.9.2017
Místo konání: LS Přimda, Zadní Milíře

Všechny přítomné na slavnostním otevření a žehnání kaple svaté Anny, matky Panny Marie u Zadních Milířů  přivítali trubači Kolowratových lesů slavnostní fanfárou. Po té se slova ujal lesní správce LČR, s.p. LS Přimda Ing.Ludvík Jüthner, který jménem LČR přivítal návštěvníky jak z české strany hranice, tak i početnou výpravu ze sousedního Německa.  Popsal historii obnovy kaple včetně jejího financování z programu LČR P2020 ve výši 542.000,-Kč bez DPH. Představení kaple, její historii, ale i historii dalších památek v českém lese představil historik pan Zdeněk Procházka. Následovalo symbolické předání kaple lesním správcem zástupci Římskokatolické církve v Tachově panu vikáři Páteru Václavu Vojtíškovi, který kapli požehnal a po dlouhých desetiletích zde vykonal bohoslužbu a vyjádřil i své pocity : „Jsem rád, že se zde obnovila kaple, místo kde se lidé zastaví. Tato kaple je tu zasazena do krásného prostředí. Člověk ať chce nebo nechce, bude tu meditovat. Bude si připouštět myšlenky, které si tam dole ve městě  ani připustit nechce.“

 Následně si skoro stovka účastníků, a to jak pěších, tak i cyklistů, společně zazpívala píseň ke svaté Anně a celou akci zakončili opět trubači. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení.    

Fotogalerie: