Den Českého lesa

 

Datum: 6.6.2015
Místo konání: LS Přimda, Pernolec u Tachova
Počet účastníků : cca 800, z toho cca 200 dětí

V rámci akce Den Českého lesa, kterou pořádalo AOPK ČR regionální pracoviště Správy CHKO Český les, se uskutečnil Den s Lesy ČR. Slavnostní zahájení obstarali Trubači Kolowratových lesů a hejtman Plzeňského kraje p.Václav Šlajs. Po úvodních zdravicích partnerů akce včetně výrobně technického ředitele LČR, s.p. Ing.Václava Lidického proběhla vernisáž výstavy k desetiletému výročí vyhlášení CHKO Český les. Poté následovala asi největší atrakce- rozebírání milíře s vyhrabáváním dřevěného uhlí, které si zájemci měli možnost odnést. Dále vystoupil tachovský divadelní spolek Komedyjanti a akce byla zakončena koncertem Dechového orchestru mladých z Tachova. Po celé odpoledne mohli příchozí shlédnout ukázky tavby železa v kusové peci, řezbáře, košíkáře, dráteníky, či prezentace jednotlivých partnerů. Mohli ochutnat případně si zakoupit regionální potraviny jako chodské koláče, kozí sýry, mošt či medovinu atd. Zároveň probíhal i Den s LČR, kde byl připraven, hlavně pro děti, bohatý program na ověření svých znalostí z ochrany lesa, přírody, myslivosti a různé dovednostní a znalostní soutěže. Děti i dospělí si vyzkoušeli sochání z tvárnic a svoji obratnost prověřili v lanovém centru.

Akce se konala ve spolupráci s AOPK ČR-Správou CHKO Český les, Plzeňský kraj, ZO ČSOP Sylva Lunae, Elektrofirma Ryba a Viterna, Hornicko-historický spolek Planá, Kolowratovi lesy, MAS Zlatá cesta, Město Tachov, Město Přimda, MKS Tachov, Muzeum Českého lesa, Občanské sdružení Pernolec, Obec Částkov, Plánské lesy s.r.o., REVIS Tachov, SVOL,TaNET, Terra Tachovia, Záchranná služba Royal Rangers.