Slavnostní otevření odpočinkového místa u hrobu francouzského důstojníka

Datum: 15.6. 2018
Místo konání: Lesní správa Přimda, Dlouhý Újezd

Všechny přítomné jménem Lesů ČR na slavnostním otevření přivítal lesní správce LS Přimda Ing. Ludvík Jüthner. Popsal historii vzniku myšlenky vybudovat toto odpočinkové místo, pak vlastní realizaci akce financované z Programu 2020 Lesů ČR ve výši 36.000,- Kč bez DPH a spolupráci s Klubem hledačů HP Tachov. Historii nálezu hrobu francouzského důstojníka, ale i jiných podobných míst, popsal František Soukup z Klubu hledačů. O činnosti francouzských vojsk zde v pohraničí v 18. století přítomné seznámil PhDr. František Kubů. Na závěr pozval lesní správce všechny přítomné na malé pohoštění.  

Fotogalerie: