Den s LČR na LS Přimda v rámci Dne Českého lesa

Datum: 23.9.2017
Místo konání: LS Přimda, Halže
Počet účastníků : přes 900, z toho cca 200 dětí

V rámci akce Den Českého lesa, kterou pořádalo AOPK ČR regionální pracoviště Správy CHKO Český les, se uskutečnil Den s Lesy ČR.  Akci slavnostně zahájila v 10 hodin radní Plzeňského kraje Mgr. Radka Trylčová za doprovodu trubačů Kolowratových lesů.

Po úvodních zdravicích partnerů akce včetně ředitele krajského ředitelství LČR, s.p. Plzeň Ing.Ivana Klika, byli návštěvníci pozváni na divadelní představení „Jak vzniklo sklářství v Českém lese“ souboru Komedyjantů z Tachova.  Po celý den mohli příchozí shlédnout mlácení obilí cepem, mletí obilí kamenným mlýnkem, sečení kosou a její naklepávání, kde každý s přítomných si mohl vše sám vyzkoušet.  Návštěvníci si mohli prohlédnout speciální stroje na podmáčené louky, ale navštívit i samotné Vesnické muzeum, kde je velká sbírka starých zemědělských strojů a nástrojů. Pro zájemce o historii proběhla komentovaná prohlídka hrobky, která se  nachází v blízkosti Vesnického muzea.

Zároveň probíhal  Den s LČR, kde byl připraven, hlavně pro děti, bohatý program na ověření svých znalostí z ochrany lesa, přírody, myslivosti  a různé dovednostní a znalostní soutěže. Děti i dospělí si např. vyzkoušeli hod polenem na cíl nebo střelbu z praku na plechovky. Díky atraktivním cenám a dárkům, propagujících LČR, a samozřejmě i díky profesionalitě zaměstnanců LS Přimda, Horšovský Týn a Domažlice, kteří vše připravili a o návštěvníky se po celý den starali, měla akce velký úspěch a ohlas z řad široké veřejnosti a zvláště u dětí.

Celá akce byla ukončena koncertem české blues-rock´n´rollové kapely St.Johnny-50´jump blues.

Fotogalerie: