Otevření Arnoštovy leštírny

 

Datum: 18.4.2015
Místo konání: LS Přimda, Arnoštova leštírna u Staré Knížecí Hutě
Počet účastníků : cca 150

V rámci otevření naučné stezky „Sklářství v okolí Lesné“ byla slavnostně otevřena a představena veřejnosti zrekonstruovaná technická památka „Arnoštova leštírna“ s pravděpodobně jediným zachovalým strojem na zaleštění skla v Čechách, která se nachází na pozemcích LČR s.p. Součástí otevření leštírny, které bylo doplněno komentářem historika p.Zdeňka Procházky o historii sklářských provozů na středním toku Huťského potoka, bylo i zpřístupnění veřejnosti jejího podzemí se zachovalou strojovnou. Vlastní rekonstrukce leštírny byla financována z Programu 2020 celkovým nákladem 891 tis.Kč. Akce se konala ve spolupráci s AOPK ČR-Správou CHKO Český les, ZO ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy o.s. a p.Zdeňkem Procházkou.