Den s LČR na LS Přimda v rámci
Dne Českého lesa

datum: 7.9.2019

místo konání: LS Přimda, Zlatý potok-Hedvičina pila

Program:

V rámci akce Den Českého lesa, kterou pořádalo AOPK ČR regionální pracoviště Správy CHKO Český les, se uskutečnil Den s Lesy ČR.  Akce byla slavnostně zahájena v 11 hodin za doprovodu trubačů Kolowratových lesů.

Dalšími partnery akce byly Plzeňský kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Kolowratovy lesy, MAS Zlatá cesta, REVIS Tachov, Royal Rangers, Dům přírody Českého lesa, Město Přimda, ČSOP Sylva Lunae, Muzeum Českého lesa v Tachově, Sbor dobrovolných hasičů Halže.

Po úvodních zdravicích partnerů akce včetně ředitele krajského ředitelství LČR, s.p. Karlovy Vary Ing.Miroslava Roznera, byli návštěvníci pozváni na divadelní představení souboru Komedyjantů z Tachova.  Následně po celý den mohli příchozí shlédnout ukázky řemesel jako šindelářství, řezbářství, tesařiny či výrobu proutěných košťat, a každý z přítomných si mohl vše sám vyzkoušet. Všichni zájemci se v doprovodu historika Zdeňka Procházky vypravili i k nedalekým pozůstatkům Hedvičiny pily, málo známé ruiny ukryté v lese, které znovu ožily alespoň ve vyprávění.

Současně probíhal  Den s LČR, kde byl připraven, hlavně pro děti, bohatý program na ověření svých znalostí zaměřený zejména na stromy a jejich poznávání doslova všemi smysly a dále na ochranu lesa, přírody, myslivosti  a různé dovednostní a znalostní soutěže. Díky atraktivním cenám a dárkům, propagujících LČR, a samozřejmě i díky profesionalitě zaměstnanců LS Přimda a LS Horšovský Týn, kteří vše připravili a o návštěvníky se po celý den starali, měla akce velký úspěch a ohlas z řad široké veřejnosti a zvláště u dětí.

Celá akce byla ukončena koncertem hudební skupiny Y?

Počet účastníků: přes 200, z toho cca 100 dětí